Privacy Statement

Privacy Statement

Wij, Royal Servicebioscoop Echt, gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Royal Servicebioscoop Echt respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar klanten en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. In deze Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Wie is Royal Servicebioscoop Echt?

Royal Servicebioscoop Echt (hierna ook: “wij” of “we” of “ons” of “onze” of “onszelf”) is een handelsnaam en een website van Hebri Holding B.V. in Echt. Via onze diensten worden privacygevoelige gegevens (hierna: “persoonsgegevens” of “gegevens”) verwerkt.

Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld doordat je tickets bestelt, gebruik maakt van onze websites of apps of doordat je meedoet als deelnemer aan onze evenementen of doordat je een abonnement hebt op een van onze nieuwsbrieven.

Royal Echt is gevestigd aan Peijerstraat 47, 6101 GA Echt.

De doeleinden van gegevensverwerking
Royal Servicebioscoop Echt verzamelt gegevens van personen die bij ons kaarten kopen, van bezoekers van de onze website en van abonnees van de nieuwsbrief voor de volgende doeleinden:

  • Om de nieuwsbrief van ons te kunnen toesturen aan degenen die zich daarvoor schriftelijk hebben aangemeld en daarmee u te kunnen informeren over de programmering en evenementen in Royal Servicebioscoop Echt. Hiervoor verwerken wij uw mailadres. De verwerking gebeurt o.b.v. overeenkomst: de aanmelding.

  • Om u de mogelijkheid te bieden kaarten te kopen voor de filmprogrammering, al dan niet in groepen, en om uw aanschaf te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan verwerken wij uw mailadres en voor- en achternaam. Deze verwerking gebeurt o.b.v. de koopovereenkomst.

  • We werken samen met Payment Service Providers (PSP’s) zij zijn voor wat betreft de betaaldienst de verwerkingsverantwoordelijken.

  • Wij gebruiken “sessiecookies” om je ingelogd te houden terwijl je gebruik maakt van ons platform, om een beter begrip te krijgen van hoe je onze diensten gebruikt en om het totale gebruik en informatie omtrent het webverkeer op ons platform te monitoren.

Bewaren van gegevens
Royal Servicebioscoop Echt bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Gegevens van bezoekers die hebben aangegeven nieuwsbrieven en/of direct marketing via e-mail van Royal Servicebioscoop Echt te willen ontvangen worden bewaard tot het moment dat zij zich eventueel afmelden.

Beveiliging en derden
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Voor verschillende activiteiten maken wij gebruik van externe dienstverleners. Hiervoor blijft Royal Servicebioscoop Echt uiteraard eindverantwoordelijk. Wij gebruiken de e-mailadressen niet voor andere doeleinden en delen deze niet met derden. Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp, een marketingtool waarmee wij onze nieuwsbrieven versturen. Bij de verkoop van tickets maken we gebruik van het kaartverkoopsysteem van Ticketing Group BV. Voor het verwerken van betalingen maken we gebruik van de diensten van Adyen. De gegevens die daar verzameld worden, worden alleen gebruikt om de kaart(en) via mail te kunnen versturen en de betaling te kunnen verwerken.

Nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Deze aanmelding kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Wijzigingen
We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen hier dan een update plaatsen.

Uw rechten
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking. Ook heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Neem gerust contact met ons op indien u nog verdere vragen heeft over ons privacy beleid, of wanneer u de rechten zoals hierboven beschreven wil uitoefenen. U kunt daartoe een e-mail sturen naar info@royal-echt.nl of schriftelijk via onderstaand adres o.v.v. “Verzoek omtrent persoonsgegevens”:

Royal Echt
Peyerstraat 47
6101 GA Echt

Versie: 04-04-2021